"Některé investiční akce máme rozjeté a další už připravujeme pro nadcházející období," říká starosta, který konkrétně zmiňuje, že již běžícím projektem je oprava komunikace včetně vodovodní sítě a kanalizace ve Velkých Chvalovicích, jež bude stát sedm milionů.

"Dotace na ni nemáme, proto ji hradíme z vlastních zdrojů," přiznává Milan Urban. Dále pak uvádí, že dalším projektem v realizaci je rekonstrukce části Domu služeb. "Rádi bychom sem umístili obvodního lékaře," vysvětluje starosta. "V současné době totiž sídlí ve Vzdělávacím centru, a tam je to naprosto nevyhovující. Navíc tyto prostory chce využít ředitelka centra pro další kurzy a vzdělávání, jelikož jsou tyto aktivity mezi lidmi velmi populární a rozšířené," konstatuje.

Pokud jde ještě o obec Velké Chvalovice, tam by vedení města ještě chtělo zrekonstruovat Obecní úřad a přebudovat ho na zasedací místnost, kde by se mohly scházet mladé maminky. Sloužila by údajně také k jiným událostem.

V samotných Pečkách je pak v plánu ještě několik dalších investic. "Naším záměrem je odbahnění rybníka," říká Milan Urban. "Pomocí dotací z operačního programu životního prostředí pak chceme revitalizovat i městský lesopark," pokračuje.

Dalším problémem, která radnici tíží, je také to, že má město jednu z největších základních škol v kolínském okrese, na které je 650 žáků, ale přitom nemá tělocvičnu. „I když vlastní město sportovní halu, problém to neřeší. Děti se musí převlékat a docházet tam. Jenže když mají na nižším stupni jen hodinu tělocviku, polovinu stráví přechodem,“ podotkl Urban.

V současné době se proto zpracovává studie, na základě které pak vznikne i projektová dokumentace. „Chtěli bychom to po projekční stránce připravit, aby s dokumentací další zastupitelstvo už mohlo pracovat,“ dodal Urban.

Co je ale v přípravě mnohem dále, je projekt výstavby parkoviště u nádraží. Aktuálně je podaná žádost o dotaci na stavbu. Vedení města si ale není rozhodně jisté, zda peníze získá. „Pokud by se poštěstilo, budeme usilovat o to, aby se i tento projekt rozjel ještě v letošním roce,“ doplnil Urban.