K nejčastějším dotazů patří prvotní problémy s rozjezdem systému, kdy například složenky, které město rozesílá, neobdrželi všichni členové rodiny, jichž se poplatek týká, někdo zase naopak duplicitně. V takovém případě je vhodné obrátit se na kontaktní místo pro občany, které zůstává stále stejné, a to v Ceropu v areálu kolínského zámku v přízemí budovy (telefon 321 400 757).

Lidé se také stále ptají po známkách na popelnice tak, jak je byli zvyklí celé roky vylepovat na důkaz, že mají za vývoz zaplaceno. Od letošního roku už se žádné známky na popelnice nelepí. Někomu by se také hodila popelnice navíc. Tu si každá fyzická osoba pořizuje sama na vlastní náklady.

Splatnost poplatku je prodloužená – hradí se nejdéle k poslednímu květnu. Možnosti úhrady jsou složenkou, osobně nebo bankovním převodem, a to i pomocí QR kódu.

Poplatek se nevztahuje na děti narozené v příslušném kalendářním roce, seniory, kteří v daném roce dovrší 85 a více let, a na lidi, kteří se prokazatelně nezdržují na území města déle než rok. Neplatí ani lidé v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v chráněném bydlení a děti v dětském domově do tří let věku.