BENEŠOVSKO

V Benešově vznikají dluhy vůči městu neplacením pokut, poplatků za chov psů, poplatků za svoz komunálního odpadu a řadě dalších záležitostí spojených s poskytováním služeb obyvatelstvu. Neplatiči městu dluží téměř 22,6 milionu korun. Asi nejcitelněji jsou vnímány dluhy za nájemné. Proto se v zastupitelstvu města poměrně často diskutuje o tom, zda takové dluhy, respektive penále z jejich neplacení, odpustit či nikoliv.

Čtěte také: Benešov drahý radar nekoupí, ale najme si ho

Jednotný názor ale komunální politici nemají. Zpravidla se však většina zastupitelů přiklání k tomu, odpustit alespoň část poplatků z prodlení.

Například loni zastupitelé Benešova na doporučení rady města odpustili celý poplatek „z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu" u dvou nájemníků. Celkově to bylo přes 300 tisíc korun.

Od roku 1990 se to stalo vůbec poprvé a opozice to odsoudila jako velice nebezpečný příklad. Takové gesto podle ní může některé neplatiče přivést k přesvědčení, že včasné placení vlastně ani není nutné. Současně pak může utvrdit řádně platící nájemníky v tom, že krok radnice je vůči nim nespravedlivý.

Až do nástupu současných lídrů na radnici zastupitelé neplatičům v Benešově odpouštěli maximálně polovinu penále, a to až po individuálních projednáních každého případu.

K takovému kroku se ale letos benešovská radnice zatím neodhodlala, i když město nyní eviduje 54 dlužníků nájemného. U 11 z nich dluh přesahuje 10 tisíc korun. „Ke konci loňska městu tito lidé dluží přes 408 tisíc korun," připomněla Jitka Drahoňovská, vedoucí oddělení správy majetku Městského úřad Benešov. Nedoplatky na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu město vždy žaluje u soudu. „Jde o žaloby na zaplacení, případně vyklizení. Tyto exekuční tituly jsou následně vymáhány prostřednictvím exekutorských úřadů," doplnila Drahoňovská. V roce 2015 bylo v Benešově exekučně vystěhováno deset neplatičů, loni šest.

KUTNOHORSKO

I v Kutné Hoře mají své neplatiče. Podle vedoucího ekonomického odboru městského úřadu Richarda Zahradníčka město nejvyšší dlužné částky eviduje rovněž na nájemném. Kutnohorská radnice ale nemá páku ani na zisk nedoplatků „pejskařů." S tím se potýká dlouhodobě a je bezzubá dokonce i ve zjišťování, kolik psů který chovatel má. Také v nedaleké Čáslavi patří k největším dlužníkům chovatelé psů. A vedle nich pak i ti, kteří neplatí za svoz komunálního odpadu.

Čtěte také: O testy na arsen žádá 140 občanů Malína

KOLÍNSKO

Kolín zase tíží nejvíce nedoplatky za užívání bytových a nebytových prostor. Částka je to také hodně vysoká, přes 2,1 milionu korun. Dluhy rostou ale i na dalších poplatcích. Přestože i zdejší vedení neplatičům jejich prohřešky odpouštělo, stále je dohromady dlužná částka kolem 31 milionů korun. „Dlužníky obesíláme, upozorňujeme o pokutách, samozřejmě situace není úplně jednoduchá vzhledem k faktu, že mnoho dlužníků má již více neuhrazených pohledávek," uvedla mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová.

Celých 12 milionů korun dluží neplatiči městu Českému Brodu. Nejvyšší částku z dluhu tvoří nezaplacené pokuty městské policii. Loni město odepsalo nevymahatelné pohledávky ve výši 300 tisíc korun. 

Čtěte také: Do TPCA přišlo 44 žádostí o letošní granty