„V posledních deseti letech se, i přes řadu aktivních kroků managementu, neustále zhoršuje dopravní situace v areálu nemocnice, který na nápor tohoto počtu vozidel není koncipován. A naším cílem je zlepšit bezpečnostní situaci a co nejvíce zklidnit dopravu v areálu - samozřejmě, že ve prospěch zejména pacientů,“ předeslal ředitel Petr Chudomel.

Důvodů je ovšem víc. „ V souvislosti s novými hrozbami, které nemocnici, jako tzv. měkkému cíli hrozí, a s nimiž byly některé nemocnice na sklonku minulého roku krutě konfrontovány, chceme areál uvolnit zejména s cílem zajistit maximální prostupnost pro vozidla integrovaného záchranného systému,“ řekl ředitel.

Nemocnice má povinnost garantovat místa pro příjezd vozidel zdravotnické záchranné služby, případně i policejních vozů, dále pro zajištění stanovišť pro zásahy hasičských vozidel – pro případy hromadných neštěstí, požárů, nežádoucích událostí velmi závažného typu a dalších zásahů. A v areálu přeplněném auty to prostě nejde. „Chceme a musíme být připraveni i na události, které mohou nastat i s malou pravděpodobností, ale s drtivým dopadem na chod nemocnice, jejíž úloha je nezastupitelná,“ dodává ředitel.

Dalším významným důvodem je snaha zvýšit, omezením počtu vozidel obecně, bezpečnost pohybu po areálu a jeho komunikacích pro pacienty, často i invalidní nebo jinak zdravotně handicapované a také zaměstnance nemocnice. Počet parkovacích míst v těsné blízkosti nemocničních pavilónů právě pro tělesně postižené tak bude moci být navýšen.

Jak Petr Chudomel připomíná, v neposlední řadě je při stávajícím nedostatku zdravotnického personálu - lékařů a zdravotních sester - a zvyšující se náročnosti jejich práce, pro ně potřeba zajistit vhodné pracovní podmínky, mezi něž se řadí i možnost přidělení parkovacího místa. Tak, aby bez nervozity a dlouhého popojíždění po areálu nemocnice a jejím okolí mohli takové místo k zaparkování najít. „Musíme vytvářet podmínky, i včetně parkovacích míst, pro zdravotnický personál, který je přivoláván k akutním zásahům, zejména v rámci tzv. trauma plánu,“ upozorňuje ředitel nemocnice.

Oblastní nemocnice Kolín je nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením v regionu mezi Prahou a aglomerací Hradec Králové – Pardubice a i největším zařízením ve Středočeském kraji. Její význam z hlediska poskytování specializované lůžkové i ambulantní péče pro východní výseč Středočeského kraje bude dále narůstat. Kryje výpadky v péči zdravotnických zařízení i privátních lékařů v širokém okolí, počet jejich pacientů roste nepřetržitě již 10 let, zároveň je i jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Tento trend  bude dále pokračovat.  A pro to je třeba vytvářet podmínky již nyní ve všech oblastech činnosti, tedy i v oblasti dopravy a komunikací.

„Parkoviště koncipujeme cca na 45 procent plochy stávajících zahrádek, na zbývající části zahrádek bude provedena parková úprava se zachováním zeleně v co největší míře, s odpočinkovými místy a komunikacemi pro pacienty a jejich návštěvy. Zároveň to bude rezerva pro případnou výstavbu k dalšímu rozvoji kolínské nemocnice,“ uvedl její ředitel.

Pronájem zahrádek by měl skončit nejdéle k poslednímu březnu, proto nemocnice s oslovením uživatelů začíná už nyní a vysvětlujeme jim, proč k tomuto kroku přistupuje.