„V areálu je stále větší problém zaparkovat, a to i přesto, že nemocnice vytvořila v posledních čtyřech letech více než 200 nových parkovacích míst," říká mluvčí nemocnice Stanislava Kubincová, a hovoří tak z duše nejspíš všem, kdo se o parkování v nemocnici pokoušeli.

Problém se zaparkováním i zvýšeným automobilovým provozem mají nejen zaměstnanci a návštěvníci, ale zejména klienti a pacienti nemocnice. Podle zkušeností vedení nemocnice se v poslední době významně zvýšil počet řidičů, kteří parkují na zakázaných místech, například na travnatých plochách, ale i na místech, která jsou označena zákazem zastavení. Komplikují tím nejen běžný chod nemocnice, působí to problémy se zásobováním léčivy, zdravotnickým materiálem, rozvozem stravy a prádla.

„Mohou ovšem také znemožnit případné zásahy vozidel integrovaného záchranného systému, ale především ohrožují i přepravu nemocných a zraněných pacientů vozidly zdravotnické záchranné a dopravní služby. Přitom parkoviště, které má sloužit pro návštěvníky nemocnice naproti areálu v Žižkově ulici, nebývá nikdy zcela zaplněné," říká Stanislava Kubincová.

Vedení nemocnice Kolín proto připravilo několik opatření, kterými by chtělo dopravní situaci v nemocnici zklidnit a zejména vyjít vstříc svým pacientům. „Rozšířili jsme zhruba o 50 míst parkoviště před objektem patologie, tato místa budou určena zejména pro parkování zaměstnanců, kteří se tam přesunou z parkovacích míst přiléhajících k nemocničním pavilonům. Vytvoříme tím před pavilony operačních sálů, chirurgie, onkologie, interny, dětským pavilonem zhruba 35 parkovacích míst, která budou určena výlučně pro pacienty a klienty nemocnice," upřesnila Stanislava Kubincová.

V areálu hodlá vedení nemocnice provést samozřejmě i příslušné změny a doplnění v dopravním značení a instaluje informační tabuli u vjezdu do nemocnice. Zároveň upozorňuje všechny neukázněné řidiče, že je připraveno porušování pravidel, zejména parkování na zakázaných místech sankcionovat, ať už například omezením parkování v nemocnici pro zaměstnance nebo pak v krajních případech využít odtahové služby.

„Věříme, že se tato opatření setkají s kladným hodnocením i pochopením veřejnosti," uzavřela Stanislava Kubincová.

„Zaparkovat v nemocnici je horor. Bohužel v jejím okolí také," shrnul zkušenosti motoristů řidič Vladimír.