Další velká částka z rozpočtu historického města na tento kalendářní rok připadne základním školám. Dvě zdejší základní školy si totiž během roku rozdělí téměř tři miliony korun.
Vedení města však samozřejmě myslí také na menší děti. Předškolní zařízení v Kouřimi, tak mají vyčleněných 800 tisíc korun.


Peníze z rozpočtu poputují také na ostatní sociální péči a pomoc ostatním skupinám obyvatel. Na tuto sociální péči v Kouřimi vyčlenili 200 tisíc korun.
Je tak zřejmé, že vedení města má hlavně sociální cítění a touto otázkou se zabývá nejvíce.


Přesto se v rozpočtu našly peníze také například na komunální služby a územní rozvoj. Na tyto služby a rozvoj města se počítá s více než třemi miliony korun.
Takřka tři miliony připadnou také na pitnou vodu. Více než milion korun spolknou sportovní zařízení v majetku města. Téměř stejnou částku si žádá také veřejné osvětlení.
Sběr a svoz komunálních odpadů si celkové vyžádá více než milion šest set tisíc korun za rok.


Více než milionovou částku zastupitelé města Kouřim přiklepli také na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň.
Na cestovní ruch pak ve starobylé Kouřimi věnují necelých sedm set tisíc korun.
Celkové výdaje jsou v roce 2015 naplánované na 50 475 400 korun. Je to částka, která se shoduje se všemi příjmy a rozpočet je tak naplánovaný jako vyrovnaný. ⋌