Celkem činil návoz na kompostárnu 49,24 tuny biologicky rozložitelného odpadu. Na kompostárnu se však nevyvážel jen odpad z domácností, tedy ze zahrad, ale také z údržby veřejné zeleně v obci. A právě odtud pochází nejvíce tun biologického odpadu. Z údržby obecní zeleně bylo odvezeno více než 35 tun, zatímco občané vytřídili jen necelých 14 tun biologického odpadu. V letošním roce se pochopitelně se tříděním biologického odpadu z domácností i z obecních ploch bude pokračovat.

Řeší další třídění
Louňovičtí však řeší ještě další třídění odpadu. Trendem dnešní doby je vytřídit co nejvíce a směsný odpad tak zminimalizovat na co nejmenší část odpadu. Již od tohoto pondělka je z toho důvodu v Louňovicích zavedený sběr použitých olejů a tuků z domácností. Sběrné místo naleznou místní občané na shromaždišti odpadů, tedy u obecní garáže nedaleko hřiště. Sběr olejů by mohl být přínosným hlavně v období vánočních svátků, kdy lidé nadměrně smaží a pak řeší, kam s použitými tuky. Mnohdy tuk skončí v odpadech, což není moc vhodné, jelikož odpady se mohou ucpat. Nyní tak stačí, aby lidé doma nádobu, kam budou tuk přelívat a po naplnění ji odnesli na sběrné místo.

Nové sběrné místo
Od pondělí je v Louňovicích navíc také nové kontejnerové stání na tříděný odpad. To je k dispozici občanům, kteří chtějí třídit odpad v Jevanské ulici. Právě sem lidé mohou nosit papír, sklo nebo plasty.