Tato ulice je stále vedená jako silnice II. třídy, vlastně výpadovka z města směrem na Štolmíř, Mochov a dál na Čelákovice, Brandýs n. L. Dávno už ale funguje jako místní komunikace, nikoli jako průjezdová, jako výpadovku řidiči využívají esíčko v Žižkově ulici.

Část silnice v Komenského ulici (od vršku Žitomířské k Žižkově) je v majetku města. Město se dohodlo s krajem, že mu převede i zbylou spodní část, a bude to oficiálně místní komunikace. Naopak kraj od města převezme kousek Komenského a Žižkovy ulice a zařadí do své sítě silnic.

„Vzniká vnitřní okruh centra města, který se postupně dobudovává a zkapacitňují se silnice, jako tomu bylo třeba v případě Jungmannovy ulice – původně malé silnice a dnes je z ní vnitřní obchvat," vysvětlil starosta Jakub Nekolný.
Oprava chodníků v Žitomířské ulici je takřka u konce, následně se ještě bude ještě dělat asfaltový povrch. O to se postará ještě kraj předtím, než komunikaci předá městu.

Opravou části Komenského ulice dojde k propojení vnitřního okruhu centra města a k napojení na již opravenou silnici od Štolmíře. „Pokračovat se bude kolem budovy bývalého družstva Disk na křižovatce Komenského a Žižkovy ulice až k parkovišti u zrcadla. Město již v minulosti odkoupilo budovu Disku, kterou odbourá, aby uvolnila místo pro novou větší křižovatku," upřesnil starosta.

Na tyto aktivity se váže další domluva s krajem, a to otázka rekonstrukce zatím nepříliš vzhledné Žižkovy ulice. Až kraj převezme zmíněné komunikace, bude se skýtat možnost získat na jejich opravu evropské peníze. Další část by se financovala z prostředků města.

V letošním roce by měl být znám dodavatel projekčních prací a začnou se zpracovávat projekty. „Příští rok bude věnován projektování a přípravě žádosti o dotaci. Samotné práce na rekonstrukci silnice by v ideálním případě mohly začít v roce 2017," odhaduje Jakub Nekolný.

Některé práce v Žižkově ulici už jsou ale hotové nyní. Technické služby například udělaly přípravu na rekonstrukci veřejného osvětlení. „Položili jsme kabely a připravili lože pro stožáry," upřesnil ředitel Miroslav Kruliš.

Odbor životního prostředí také už v Žižkově ulici vysadil stromy, a to do míst, kde se následnými stavebními pracemi nepoškodí.
Místem, kde není třeba řešit majetkové vztahy, je například Jungmannova ulice. Ta je další z těch, kde se aktuálně pracuje. Silnice a sítě již byly opravené z minula, ale v původním stavu zůstaly chodníky. Jungmannova ulice je poměrně malá, je tam obousměrný provoz, funguje jako obchvat centra. Sice pro osobní automobily, ale občas tam zabloudí i nákladní auto.

„Navíc domy jsou blízko u silnice, zkrátka pro obyvatele to není zrovna lehké," vnímá starosta.

„Tak jsme se pustili do opravy chodníků, jeden se udělal vloni, druhý se dodělával nyní, když se našly peníze. Rozhodli jsme se také přemístit přechod, který nebyl úplně bezpečný, byl blízko křižovatky. Jeho nové umístění je blíž k Lázeňské ulici," říká Jakub Nekolný.

Obyvatele trápí i problém parkování, před domy už vzhledem k obousměrnému provozu stávat nejde. „Snažíme se část chodníku odsunout blíž k bytovkám a udělat podélné parkování alespoň pro deset osobních aut," vysvětlil starosta.
Hned kousek vedle, u Kouřimské brány, se upravuje přechod pro chodce. „Je to nepřehledný úsek s přechodem pro chodce, upravujeme ho a nasvěcujeme," upřesnil Jakub Nekolný.