Ke konci roku 2015 evidoval kolínský úřad práce 4860 uchazečů o zaměstnání. „V meziročním srovnání došlo k poklesu o 617 osob ve stejném období. Procentuální zastoupení žen bylo 53 procenta, mužů 47 procent. Podíl nezaměstnaných lidí tak činil 7,3 procenta, k 31.12.2014 to bylo 8,3 procenta," řekl Jan Máslík.

A jak vypadal celorepublikový průměr? Odpověď: 6,2 procenta.

Ředitele kolínského úřadu práce jsme se dále zeptali, jak by se mohla nezaměstnanost na Kolínsku vyvíjet v tomto roce. „Nadále by mělo docházet k celkovému poklesu nezaměstnaných osob, pokud nedojde v ekonomice k vnějšímu nabídkovému či poptávkovému šoku. Bude docházet ke strukturálním změnám nezaměstnanosti, resp. ve složení evidovaných osob dle věku, vzdělání, délky evidence v návaznosti na strukturu nabídky volných míst," odpověděl Jan Máslík.

Problém mají lidé bez kvalifikace

Existují odvětví, která jsou dlouhodobě bez zaměstnanců. Podle Jana Máslíka to jsou technické obory a doprava, kde chybí kvalifikovaní lidé. A kde je přetlak žadatelů? „Přetlak žadatelů je po řadu let pro nekvalifikované pomocné práce. Podíl těchto klientů na celkovém počtu evidovaných uchazečů je zhruba třicet až čtyřicet procent a jejich uplatnění je rok od roku těžší," vysvětlil.

Do průmyslové zóny se chystá nový investor, ovlivní to nějak znatelně nezaměstnanost na Kolínsku? „Každý uchazeč, který získá práci a tím i finanční prostředky se, aniž by to mnohdy tušil, aktivně podílí na multiplikačním efektu, kdy svým spotřebním ekonomickým chováním dává práci dalším lidem v celé řadě odvětví, jedno zda v obchodě, službách či výrobě. Pokud bude charakter nově vytvořených míst odpovídat kvalifikačním dovednostem a schopnostem lidí bez práce, pak každé vytvořené pracovní místo je velmi cenné," zakončil Jan Máslík náš rozhovor.