Na posledním zasedání zastupitelstva se řešily žádosti hned dvou dlužníků. První byla žádost o splátkový kalendář na zhruba 48 tisíc korun, splácení po tisícikoruně zastupitelé bez velkých problémů schválili. Druhá žádost se ovšem v zastupitelstvu projednávala už potřetí.

„Byla to třetí žádost téhož žadatele o prominutí dlužné částky ve výši přes 296 tisíc, je to penále z dluhu. Žadatel se tomu několik let nevěnoval a částka opravdu dospěla až do této výše,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt a dodal, že si nedovede představit, že by zastupitelé částku na základě něčeho odpustili. „Prostě ji vymáhat musíme. Tato žádost už potřetí byla v zastupitelstvu zamítnuta,“ doplnil.

Splátkových kalendářů od roku 2013 na bytovém odboru města uzavřeli něco přes třicet. Zhruba desítka jich je doplacena, třetina ještě pokračuje ve splácení a poslední třetina doplacena nebyla. „Funguje to tak, že pokud dlužník v rámci splátkového kalendáře jednou nezaplatí, je částka splatná okamžitě a celá pod ztrátou možnosti dalšího splácení. Prostě splátkový kalendář jedním nezaplacením padá,“ vysvětlil místostarosta.

Jak doplnil starosta Michael Kašpar, splátkové kalendáře jsou na dobré vůli města, tedy městské rady nebo zastupitelstva podle výše dlužné částky. „Některá města ke splátkovým kalendářům nepřistupují. V takové situaci jdou ihned všichni dlužníci do exekuce,“ připomněl.

Situaci se splácením dlužných částek v Kolíně starosta označil za relativně dobrou. „Deset doplacených, deset ještě splácí. Tedy dvě třetiny jsou pozitivní. Jedná se často o lidi, kteří už v Kolíně dávno nežijí, ale chtějí dluh vyrovnat. Není tedy důvod dávat takovou věc exekutorovi, aby jim dluhy ještě navyšoval o náklady. Jsem rádi, že splácí,“ zdůraznil.