Středočeský kraj, který tento tah spravuje, však uhradí jen desetinu: necelých pět milionů. Pětaosmdesát procent potřebné částky se podařilo získat z evropských fondů prostřednictvím IROP – Integrovaného regionálního operačního programu – a pěti procenty přispěje státní rozpočet.

Mezi silničními kilometry 15,22 a 19,90 nyní na rekonstrukci pracuje firma Robstav, informoval ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák. Připomněl, že práce nezahrnují jen úpravy vozovky a jejich podkladu. „Jejich součástí je i pročištění systému odvodnění, tedy propustků a příkopů, a nezpevněných krajnic od nánosů; dále oprava dvou poškozených propustků – a také obnova vodorovného a svislého dopravního značení,“ upřesnil rozsah prací.

Rekonstrukce silnice druhé třídy u Mukařova
- Stavba je rozdělena do dvou úseků. Na úseku s dobrou únosností, dostatečnou tloušťkou hutněných asfaltových vrstev i tloušťkou konstrukce celkem, bude oprava spočívat pouze ve výměně porušených a v laboratorních rozborech nevyhovujících krytových vrstev. Místa s nevyhovující únosností budou řešena lokálními opravami.
- Na úseku, jehož únosnost je nevyrovnaná či zde byly zjištěny nízké moduly pružnosti asfaltových vrstev, a dále v místech se zhoršenou únosností, bude využita technologie recyklace za studena, která zajistí homogenizaci podkladních vrstev, snížení výkyvů v únosnosti a její zlepšení. Místa s nízkým modulem pružnosti budou řešena lokálními sanacemi.
- K dalšímu zlepšení únosnosti přispěje nový kryt navržený v tloušťce odpovídající dopravnímu zatížení. Vrstvy obsahující dehtové pojivo budou recyklovány a zachovány ve vozovce.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje