Přesto ale neřeší problémy s kapacitou: i tak se nedostane na všechny zájemce.

Nový pavilon vznikl z přestavby staré spojovací chodby. Investice za 17,6 milionu korun umožnila zrušit prosklenou chodbu, která už nějaký čas nevyhovovala. „Byla to třímetrová prosklená chodba. Konstrukce byla zkorodovaná, po čtyřiceti letech doznala svého,“ řekla ředitelka mateřské školy Hana Malá. „Povětrnostními vlivy praskala skla, opravy stály hodně peněz,“ popsala.

Podle jejích slov se rekonstrukcí spojilo potřebné s užitečným. „Původně jsme přemýšleli o přístavbě na zahradě,“ připustila. Jenže tato možnost nakonec nezvítězila. „Řekli jsme si, že by byla škoda zabírat zahradu. Čím víc bude dětí, tím spíš ji užijí,“ vysvětlila.

Nový pavilon, který v sobě ukrývá hrací místnost s různými skluzavkami, domečky a dokonce malou horolezeckou stěnou, však je ale určitým bezpečným zázemím. „Máme tu problémy s drogově závislými, přelézají plot,“ popsala Hana Malá. „Než pustíme děti na zahradu, procházíme ji celou.

Několikrát jsme tu našli odhozené injekční stříkačky, v domečcích také rozsypané léky,“ řekla. Vandalové dokonce i pravidelně poškozují vybavení školky.

Nový pavilon celkem přišel o 900 tisíc korun levněji, než se původně očekávalo.Vlivem vysoutěžené ceny se náklady snížily. Také se zkrátila dotace na 13,8 milionu korun, spoluúčast města tvořila 3,8 milionu korun,“ řekl starosta Peček Miloš Urban.

Přesto ale nejsou investice do pečecké školky u konce.

Třebaže se navýšila kapacita a ještě umožnila budoucí expanzi, bude nutné rekonstruovat celou kuchyň, aby se školka mohla rozšířit. „Rekonstrukce kuchyně je pro nás velice důležitá,“ řekla Hana Malá. „Provoz je jednak zastaralý, a také bychom kapacitně nezvládli přijmout další děti. Na to ale zatím peníze nemáme,“ vysvětlila ředitelka.

Umístit dítě do školky v Pečkách není úplně jednoduché. „Nepřijímáme děti maminek, které jsou na mateřské dovolené doma. Možná to je diskriminující, ale zatím jiná možnost není, protože mají někoho, kdo se o ně může starat,“ řekla Hana Malá. Zároveň ale připustila, že pro dítě je společnost ostatních dětí nezastupitelná. „Dítě se učí přemýšlet a v kolektivu se naučí rozvíjet tvůrčí fantazii,“ dodala.