Pětileté děti totiž musejí před tím, než nastoupí o rok později do základních škol na povinnou školní docházku, navštěvovat předškolní vzdělávání v mateřinkách. Respektive, musí být v takovém zařízení zapsány. Až do té doby bylo navštěvování mateřinky předškolními dětmi nepovinné.

I když se situace v jednotlivých částech Benešovska nedá generalizovat, podle pedagogů kvůli zavedení povinné předškolní výchovy nebude ve školkách kapacitní krize. „Za poslední roky přichází předškolních dětí málo. Loni pět, rok před tím osm,“ připomněla Taťána Mastná, ředitelka benešovské MŠ U kohouta Sedmipírka s tím, že ze společných jednání ví o tom, že až 95 procent předškoláků na Benešovsku už začalo do školky chodit dříve a její názor potvrdila například i ředitelka týnecké MŠ Janeta Jandová.

Přesto, že navštěvovat předškolní vzdělávací zařízení bude od září povinné, nejspíš ne všichni rodiče to právě tak cítí. Podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové se dítě může učit i doma a tím využít možnosti takzvaného individuálního vzdělávání.

„I tak musí rodiče dítě do školky zapsat,“ informuje v tiském prohlášení Šabatová s tím, že v takovém případě dítě školku navštěvovat nemusí. „Příslušná školka dítě přezkouší, aby se ukázalo, jestli se doma naučilo, co je potřeba," uvedla ombudsmanka.

Povinnou docházku někteří rodiče vítají

Ale povinnou předškolní docházku do MŠ někteří rodiče také přivítají. Jsou jimi například ti, jejichž děti do MŠ nevzali, protože děti nebyly očkované. To teď s uzákoněním povinnosti padne. A s touto povinností se „svezou“ i děti, jejichž rodiče ze zásady do MŠ děti posílat vůbec nechtěli a učili je doma.

Zatím nezodpovězenou otázkou, kterou odhalí až skutečná praxe od září, bude to, zda děti ze sociálně slabého prostředí budou jejich rodiče do školek skutečně vodit. Nebo také to, kdo zaplatí za takové děti obědy. S tím nejspíš přibude práce i sociálním odborům měst.
Dítě, které přichází do první třídy základní školy, by mělo umět řadu věcí – jíst příborem, obléknout se, počítat do deseti, znát jednoduché geometrické tvary, barvy nebo by mělo mít zažité základní hygienické návyky. Zavazování tkaniček už mezi požadavky není. Důvod je prostý, některé boty se zapínají na suché zipy…

Kapacitní potíže ale neočekávají ani kantoři z Mateřské školy Mašinka v Pečkách na Kolínsku. „Nemyslím si, že by nás čekaly závratné změny,” řekla ředitelka Miroslava Zumrová, protože podle mí rodiče do školky děti rok před školní docházkou dávají běžně.

Problém mají ale jinde. „Od září by se nově služby pedagogů měly překrývat na 2,5 hodiny,” prozradila Miroslava Zumrová. Nastane tak personální problém. Ředitelka mateřské školy se nejspíš musí poohlédnout po nové pracovní síle. Není však jasné, na jaký úvazek bude nový pedagog zaměstnaný, ale kde školka vezme peníze na jeho výplatu.

Povinnou školku řešili i v Kutné Hoře

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání už řešili i v Kutné Hoře. Městští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili spádové obvody mateřských škol. To se ale týká prakticky každého sídla. Které sídlo do jakého školského obvodu zřizovaného městy a schvalovaného obecně závaznou vyhláškou zastupitelstvem patří, lze zjistit snadno. Sdělí například i přímo na úřadě, kde současně žadatele informují, kdy se zápisy do mateřinek konají. Každá školka má totiž termín, který vyhovuje právě jí.

Na rozdíl od Benešovska nebo Kolínska je už teď jasné, že nově schválená vyhláška bude do budoucna znamenat nedostatečnou kapacitu mateřinek v Kutné Hoře. Podle místostarostky Zuzany Moravčíkové je to i z toho důvodu, že schválená vyhláška zároveň stanovuje, že od 1. září 2017 se budou přednostně přijímat děti, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu. Navíc věk takto přijímaných dětí se bude postupně snižovat. Od 1. září. 2018 se přednostně budou přijímat děti, které dosáhnou před začátkem školního roku třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu; od 1. září 2020 se přednostně budou přijímat děti, které dosáhnou před začátkem školního roku třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu).

Plnění povinné předškolní docházky v Kutné Hoře znamená, že se sníží počet volných míst pro tříleté děti v budoucím období. Celková kapacita MŠ v Kutné Hoře je 579 dětí a to umožňovalo přijímat děti tříleté nebo i mladší. Podle odhadů může v roce 2020 chybět ve městě až 200 míst ve školkách.