Celkové výdaje na předláždění lokality činí 1,13 milionu korun. „Podle stavebního rozpočtu byly výdaje bez daně z přidané hodnoty 873 tisíc korun, vysoutěžená cena je však o 100 tisíc korun nižší," přiblížila finanční problematiku projektu Jana Havelková, místostarostka Kostelce n. Č. l.

Podle jejích slov jde finanční spoluúčast projektu a DPH v celé výši z městského rozpočtu.

Chodník na náměstí Smiřických bude předlážděný v délce 181 metrů v úseku od Prokopovy ulice po Lázeňskou ulici.

Vybraná firma chodník rekonstruuje za plného provozu.

„Snaha města i dodavatelské firmy je neomezit život na náměstí," poznamenala Havelková.

To je však trochu složité. Na černokosteleckém náměstí totiž v současné době dochází k realizaci rovnou tří investičních akcí. Až na náměstí zasahuje výstavba kanalizace z Prokopovy ulice a také vedle městského úřadu dochází k opravě fasády domu čp. 81. Třetí investiční akcí je pochopitelně právě předláždění chodníku.

Skutečnost, že v centru Kostelce dochází ke třem investičním akcím, se určitě promítá do života lidí. „Stavební práce nelze přehlédnout. Občas trpělivě skáčeme přes výkopy," řekla s nadsázkou Havelková. Podle ní se však již všichni těší, až budou tyto akce hotové a náměstí bude o něco hezčí.

Kromě předláždění chodníku na náměstí však město ještě pořídí plakátovací plochu. „Město uvažuje o plakátovacím válci, takzvané rotundě," řekla Havelková.