Město na otevření a zkulturnění těchto prostor pracuje už delší dobu, byla vypsána soutěž pro architektonické ateliéry, které už poslaly své návrhy jak pojmout vnitřní dvůr, malinké náměstíčko bytového komplexu a zahradu za knihovnou s úzkým prostorem nad parkánem nad železnicí, který obě místa propojuje a ústí k předmostí v Rubešově ulici.

„Prostor bude pro veřejnost přístupný, průchozí a přinese obyvatelům i návštěvníkům města další možnost projít se na parkánech nad železnicí, nad Labem a pohlédnout na protější panorama Zálabské skály,“ shodují se místostarosta Tomáš Růžička a městský architekt David Mateásko.

Knihovna navíc dostane prostor pod širým nebem, veřejně přístupný návštěvníkům knihovny i ostatním zájemcům.

V zahradě je plánované i zastřešené místo, kam si bude možné sednout s knížkou nebo třeba zorganizovat pro školní děti společné čtení. Počítá se i s bezbariérovostí náměstíčka s ohledem na seniory, kteří v přilehlém domě bydlí.

Porota složená z architektů a zástupců města ze tří návrhů vybrala práci architektonické kanceláře z Českých Budějovic, další dva návrhy pocházely od architektů z Prahy. 

Vítězný návrh řešení nového prostoru nad řekouZdroj: MěÚ KolínVítězný projekt navrhuje ve vnitrobloku veřejně přístupnou sousedskou piazzettu (náměstíčko), která bude dlážděná vzorovanými obdélníky, tzv. koberci, které vlastně navazují na charakter kolínské dlažby.

Parkán, který s ní bude propojený schodištěm, bude umožňovat přístup do zahrady za knihovnou. Ta je navržená jako klidný zelený prostor, určitý protipól rušné piazzetty, s pavilonem ve tvaru domku se stěnami pokrytými písmeny.

Další návrh, který porota nevybrala, plánoval vytvořit terasu vyrovnáním výškových úrovní prostoru vnitrobloku a parkánu do jedné úrovně. Mezi domy byla navržená květinová výzdoba a dvě souběžné řady nových stromů. Porotě se tento návrh zdál příliš velkorysý pro dané zadání a lokalitu.

Třetí návrh předložil vizi propojeného vnitrobloku, který by se členil na dvě plochy, a to dlážděnou a mlatovou s vegetačním jezírkem a stromy. Navrhoval také plechovou stěnu s průhledy. Porotě se nelíbilo řešení plochy vnitrobloku jako mlatové s tím, že by prostor spíše degradovalo. Uzavření prostoru parkánu novou plechovou zdí s výhledy vnímala porota jako stísňující a z pohledu z druhé strany řeky jako nevhodné.

Obyvatelé města jsou na nový prostor zvědaví. „Na zahradě knihovny jsem nikdy nebyl, jen mezi těmi domy,“ řekl Jiří Šimáček. „Jezírka by mohla být docela pěkná, ale postavit tam zeď s průhledy a ještě k tomu plechovou? To by vypadalo jako střílny. Různé úrovně terénu, schody a tak, to se mi líbí,“ dodal.

Kolínská linie teras nad řekou je vlastně unikátem. Kvůli těsně přiléhající železnici nelze podél historického středu města vytvořit promenádu, terasy ji vlastně tak trochu nahrazují. Vznikají i za soukromými domy, oblíbené jsou například terasy restaurací s vyhlídkou na Labe a Zálabí. 

Vítězný architektonický návrh obsahuje:
- veřejně přístupnou sousedskou piazzettu (náměstíčko)
- dláždění vzorovanými obdélníky
- schodiště do zahrady za knihovnou
- pavilon ve tvaru domku se stěnami pokrytými písmeny