„Politická neshoda na charakteru protiepidemických opatření nijak nesnižuje riziko způsobené epidemií, počet nakažených je neustále ve vysokých číslech, nemocnice jsou na hraně své kapacity a okolo nás hrozí další, ještě nakažlivější mutace koronaviru,“ předslal náčelník T. J. Sokol Český Brod Jaroslav Petrásek.

„V souladu se stanoviskem starostky České obce sokolské i zdravým rozumem, a bez ohledu na to, zda politická reprezentace v některém směru částečně uvolní dosavadní zákaz sportovní činnosti, T. J. Sokol Český Brod v dohledné době zůstává ve stejném režimu jako dosud,“ dodal náčelník.

To znamená, že sokolovna zůstane i přes eventuální částečné rozvolnění zavřená pro veškerou sportovní činnost a českobrodský Sokol nebude vyhledávat žádné mezery v nařízeních, které by alespoň částečné provozování sportovní činnosti umožnily. „Tento stav bude trvat až do doby, kdy nebezpečí nákazy bude natolik eliminováno, že se vnitřní sportovní aktivity stanou bezpečnými,“ uzavřel náčelník.