Stávající technologický podchod má být zbourán a nahrazen novým. Pak už lidé nebudou přebíhat přes koleje, k čemuž nyní často dochází, někdy dokonce s tragickými následky.

V návaznosti na plánovaný podchod chce město vybudovat na opačné straně, ve Starokolínské ulici, parkovací dům pro několik set aut. Cestující přijíždějící k nádraží auty by se odtud dostali bezpečně pochodem až na nástupiště. Navíc by už nezajížděli do prostoru před vlakovým nádražím, kde se nachází i autobusový terminál, a tak tam dochází k náročným dopravním situacím.

Kolínská radnice ale zatím vyčkává. „Do první soutěže se nikdo nepřihlásil. Jsme rádi, že se opakuje, nicméně stále platí termín dokončení v roce 2023,“ připomněl starosta Michael Kašpar. Podle jeho slov bude radnice sledovat, zda se Správě železnic tentokrát někdo přihlásí.

„Budeme-li mít jistotu, že stavba podchodu začala, určitě budeme pokračovat v projektové dokumentaci parkovacího domu, který je v této chvíli ve fázi studie,“ potvrdil starosta. Bez podchodu by parkovací dům na opačné straně nádraží logicky neměl pro cestující smysl.

Nový podchod zajistí bezbariérový přístup na jednotlivá nástupiště prostřednictvím výtahů. Dojde i na úpravu nástupišť, konkrétně zastřešení nebo osvětlení, rozhlas a kamerový systém. Záměr počítá i s úpravami administrativní budovy u přednádraží a vybudováním nového orientačního a informačního systému v celé stanici. V rámci prací budou nezbytné přeložky metalických a optických sítí i změny na přípojkách vody nebo kanalizace.

Kolik by měly práce celkem stát, zadavatel nesděluje. Stanovil však, že částka 363 361 064 korun bez daně je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou. Firmu s vyšší cenou by vyloučil ze zadávacího řízení. Správa železnic přitom předpokládá, že by výsledná částka mohla být přibližně o čtvrtinu nižší.