Co nakonec na Vinici vznikne, celkové výtvarné pojetí díla a jeho kompoziční začlenění do prostoru je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů. Není striktně dáno ani to, že dílo musí být na vrcholu. Autor může pracovat i s myšlenkou umístění díla pod kopcem, ve svahu kopce nebo i komplexnějším zasazením díla do prostoru celé lokality.

Navržené dílo by mělo lokalitu Vinice uměleckým způsobem dále rozvíjet. Mělo by pracovat nejen s kontextem lokality a její historií, ale i s novým duchovním přesahem stále více využívaného místa. Pokud se na vytvoření vítězného díla podaří sehnat peníze, mělo by na Vinici vyrůst už příští rok.