Když totiž přijde zhoršení zdravotního stavu a je potřeba přivolat záchrannou službu, ne vždy je v takové situaci člověk schopen přesně odpovídat na otázky lékaře, je rozrušený, někdy mu může být i natolik zle, že to prostě nejde. Seniorská obálka poté poskytne lékaři základní informace o zdravotním stavu seniora.

Do tohoto tiskopisu si totiž senior předem sám nebo za pomoci svých příbuzných, v době, kdy se nic neděje, v klidu vyplní základní údaje o svých nemocech, užívaných lécích, dávkování, uvede také kontakty na svou rodinu a blízké osoby a praktického lékaře. K tiskopisu se dává také průhledná obálka a klips s magnetem, takže ho lze umístit na dveře, na lednici, zkrátka někam, kde ho záchranka hned uvidí.