Práce probíhají už několik let, dosud již došlo zejména k zajištění samotné věže tvrze, která dostala kopii barokní střechy. Byly také například vyčištěny příkopy, opraveny a dozděny opěrné zdi, bývalá kaple má opravenou klenbu.

Kdy přesně tvrz v Hradeníně vznikla, není jasné, historické prameny zmiňují rok 1265 nebo období let 1289 – 1295, jistý je rok 1380. Každopádně se na ní hojně podepsal zub času a také kola zemědělské techniky, když tam v 50. letech minulého století sídlilo jednotné zemědělské družstvo.

V okamžiku, kdy ji restituovali potomci posledního majitele, neměla už věž tvrze ani střechu, roky do ní pršelo, hrozilo, že se prostě rozvalí. To samozřejmě skýtalo nebezpečí, a tak se svého času uvažovalo, že dojde na demolici.

Historici si naštěstí všimli významu a hodnoty památky, po dlouhých jednáních ji nakonec koupil Středočeský kraj v pro potřeby Regionálního muzea v Kolíně, jehož je zřizovatelem. To se psal rok 2012. Přípravy a rekonstrukce už tedy probíhají osm let.