Původní střecha bašty zanikla kvůli zanedbání údržby v 50. letech 20. století. Do objektu pak desítky let zatékalo, takže se zřítily klenby v přízemí a hrozilo i poškození klenby sklepení.

Nový krov byl zrekonstruován podle zachovalých historických fotografií a pokryt dřevěným šindelem. V jarních měsících bude dokončena oprava staticky těžce poškozeného mostu a dojde k opětovnému vyzdění zřícených kleneb v bývalé kapli uvnitř bašty.