Hejtman informoval například o novém poradním sboru pro migraci, národnostní menšiny, bezpečnost a prevenci kriminality. Kraj ve spolupráci s policií, neziskovými organizacemi, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou a armádou chystá na jarní měsíce rozsáhlé cvičení, které prověří připravenost kraje na řešení migrační vlny.

Hovořilo se také o penězích, například o tom, že byl znovu otevřen fond rozvoje venkova, nebo o přebytku hospodaření kraje. „Předpokládáme, že to bude 300 až 400 milionů korun," uvedl hejtman.

Posílení železničních spojů

Velkým tématem byla samozřejmě i doprava. Posílila se četnost spojů na regionální železnici, hlavně z Českého Brodu do Prahy. „Spoje nyní jezdí každou čtvrthodinu, takže lidé se nemusí dívat na jízdní řád a když přijdou na nádraží, vždy nějaké spojení pojede," připomněl hejtman s tím, že vlaky znovu zastavují v Tuklatech a Rostoklatech, odkud přicházely podněty od starostů a obyvatel, protože ne všechny spoje tam stavěly.

Vlakové soupravy za miliardy

„České dráhy vytipovaly náš kraj jako ten, který chtějí konzultovat pro regionální dopravu po roce 2019. Jde o to, zda zůstaneme u Českých drah a za jakých podmínek. Hlavně se jedná o nákupu nových vlakových souprav až do výše 7,2 miliardy korun," informoval dále středočeský hejtman.

U autobusové dopravy zůstal rozsah nezměněn, v první vlně se kraje nedotkla ani stávková pohotovost řidičů autobusů. „Řešíme problémy s přepravci v Kolíně a Nymburce, kde se bavíme o výši mzdových prostředků. Nejde o absolutní částku, jako spíše o problém s hodinovou mzdou. Odboráři by rádi vše dostali do hodinové mzdy a zde je velká částka v pohyblivé složce," vysvětlil Miloš Petera a zmínil i otázku rekonstrukce nádraží v Kolíně.

„Máme příslib ministerského předsedy, že kolínské nádraží bude mít prioritu. Vytipovali jsme čtyři nádraží, které jsou prioritou kraje co do rekonstrukce – jsou to nádraží v Kolíně, Nymburce, Mladé Boleslavi a Kutné Hoře," upřesnil Miloš Petera s tím, že toto vytipování vycházelo samozřejmě z počtu cestujících.

Hejtman dále zmínil nevyčerpané peníze určené původně na zimní údržbu komunikací. Půjdou jednoduše na letní údržbu. „Využíváme všech možností, jak získat peníze na opravy. Zažádali jsme na nové technologie na snížení hluku," připomněl Miloš Petera.

Řeč přišla i na přímé letecké spojení mezi Prahou a hlavním městem sečuánské oblasti v Číně, které se kraji podařilo domluvit. První letadlo přiletí příští týden a přiveze i zástupce 15 až 20 cestovních kanceláří. „Jde nám hlavně o turistický ruch," připomněl hejtman.

Plán odpadového hospodářství zatím odložen

Dalším tématem, o kterém se na setkání starostů hovořilo, bylo odpadové hospodářství. „Odložili jsme zatím projednávání plánu odpadového hospodářství. Začíná nás dobíhat nařízení Evropské unie o využití odpadů. Po roce 2024 by mělo být zakázáno skládkování směsného komunálního odpadu. Začaly se vést diskuze a ministerstvo životního prostředí připravuje novelu na zvýšení poplatku za skládkování. Mluví se dokonce o skokovém navýšení. Takže na to chceme být jako Středočeský kraj připravení," popsal Miloš Petera současnou situaci.

Kraj počítá s tepelným využitím odpadů v elektrárně v Mělníce, kde by mělo docházet k masivní likvidaci odpadu. „Vím, že jsou na to různé náhledy. Není to ale o tom, že z celého Středočeského kraje budou jezdit kukavozy do Mělníka. Na území kraje budou příjmová místa, odpad se bude zpracovávat a například po železnici uceleně svážet do Mělníka," vysvětlil Miloš Petera.

„Stále také pracujeme na projektu rekreačního využití Labe. Nastal ale trochu problém. Existují totiž úvahy o zrušení ředitelství vodních cest a převedení jeho činnosti na jednotlivá povodí," vysvětlil hejtman s tím, že kraj se tedy dostali do skluzu s budováním přístavišť, jež se měla začít stavět letos a jedno z nich vzniknout i v Kolíně. „Věřím ale, že se nám problém podaří vyřešit a naše záměry uskutečnit. Myslím si, že z hlediska cestovního ruchu může být rekreační využití řeky Labe velmi přínosné," uzavřel středočeský hejtman Miloš Petera.