Jen někdy se stane, že si člověk následně stěžuje, a ještě méně často napíšete starostovi „děkuji, byl jsem s prací vašich lidí moc spokojený".

Právě proto chtějí některé radnice vědět, jak lidé, kteří si na úřad přicházejí vyřídit své záležitosti, práci úředníků hodnotí.

„Důležitou součástí naší práce pro město je spokojenost občanů s prací a vystupováním úředníků města. Jistě, ne vždy je možné vyhovět všem požadavkům, se kterými občan na městský úřad přijde, vždy by se tak ale mělo stát profesionálně a ideálně s úsměvem a vysvětlením, co je a co není možné," předesílá starosta Petr Borecký.

Rada města proto rozhodla o pořízení dvou terminálů pro monitoring spokojenosti občanů se službami městského úřadu.

S těmito terminály je možné se setkat například v různých hypermarketech. „Řekli jsme si, že když to jde v soukromé sféře, proč by to nemělo jít ve sféře veřejné. Pokud se nepleteme, budeme prvním úřadem v republice, který tento systém monitorování spokojenosti zákazníků nasadí," doplnil starosta.

Od počátku března tak budou na stavebním úřadě a na správním odboru umístěny terminály od finské společnosti, kde budou moci příchozí jednoduše hodnotit práci úředníků.

Použití terminálů je velice snadné, jsou to jednoduché panely, na kterých zkrátka stisknutím příslušného tlačítka označíte míru své spokojenosti po odchodu z úřadu. Na výběr jsou čtyři možnosti označené barevnými smajlíky, vyjadřujícími spokojený, spíše spokojený, spíše nespokojený a nespokojený.

Kolik radnic v regionu se nechá Městským úřadem v Úvalech inspirovat a zavede podobný systém hodnocení práce svých úředníků?