Některé překážky v toku Výrovky, které objevila poslední letecká prohlídka, už jsou odstraněné, hlavně šlo 
o popadané stromy, které by bránily. Na odstranění dalších překážek se podle starosty Martina S. Charváta bude pracovat.

Poslední letecká prohlídka se uskutečnila pod záštitou kraje, Plaňany samy jako městys chtějí udělat další kontrolu. „Najdeme-li další překážky, vyzveme majitele pozemků k jejich odstranění," říká starosta Charvát.

Městys připravuje i prohlídku dalšího toku – Blinky, tedy potoku přes Blinku, Hradenín, Poboří, který se částečně čistil už vloni. Před povodněmi i po nich, ačkoli jimi zasažen nebyl.

„Zpevňovaly se břehy, pročistili jsme kus toku v Hradeníně, kde to bylo majetkově možné, dál budeme pokračovat," říká starosta.

Obyvatelé nemovitostí, kde hrozí zatopení, by měli mít zpracované individuální protipovodňové plány. „Většina 
z nich je má již hotové, víme, co ta která nemovitost v případě ohrožení potřebuje, zda je tam starý člověk atd. Loňská povodeň nás hodně poučila," zakončil starosta.