V pátek podvečer vyšli za doprovodu bryčky s koňmi z Peček a po cestě prošli obce Dobřichov, Radim, Chotutice, Klášterní Skalice, Křečhoř, Kutlíř či Velim. „Na kratší úseky se k nám spontánně přidávali další lidé, někteří i na kolech. Největší zájem pak vzbudily přednášky, na které vždy přišlo i několik místních,“ uvedl pořadatel Jiří Švejnoha.

Při putování napříč regionem potkala skupina i zajímavé lidi. „Tak na jedné zastávce v Chotuticích jsme se neplánovaně setkali například s paní Evou Zedníkovou dcerou Emila Strankmüllera, bývalého spolupracovníka Františka Moravce, šéfa výzvědné služby v londýnském exilu během druhé světové války, kterého Václav Havel v roce 1992 povýšil in memoriam na generálmajora, a který byl za komunistů vězněn, stejně jako jeho manželka,“ popsal Švejnoha.

Poutníci se na cestě svobody také setkali s Milošem Volákem, který před revolucí pomáhal kopírovat a šířit samizdatové materiály, s účastníkem Palachova týdne Jaroslavem Bahníkem, či s bývalým starostou Peček Františkem Pospíšilem, jehož rodina byla za komunismu perzekuována.

„Obrovský úspěch pak měly přednášky Jany Svobodové a pedagoga Aleše Rolečka v kostele sv. Václava ve Vrbčanech o praporci sv. Vojtěcha, kopí sv. Václava a dalších souvislostech a o zaniklém cisterciáckém klášteře v Klášterní Skalici, kterou navštívil i císař Karel IV,“ vylíčil Jiří Švejnoha.

Hlavním cílem akce byla oslava znovuzískání svobody, radost a laskavost během putování krajinou, poznávání nových lidí i míst. „Opakovaně jsme se ale vrátili k tomu, co první den pouti řekla paní Zedníková, že 'když se dnes dívá na zprávy, má strach, aby se to nevrátilo'. A kladli jsme si otázku, co je příčinnou takových obav, které trápí i některé z nás. Shodli jsme se, že svoboda a demokracie není samozřejmostí a je třeba jí chránit i dnes," doplnil.

Poděkování
„Velké poděkování patří našemu příteli Jirkovi Převrátilovi z Jestřabí Lhoty a jeho synovi Jirkovi, kteří nás bezpečně se svými koníky dovezli přes všechny stezky a pole, majitelům statků, kteří nás vlídně na noc přijali a postarali se i o naše koníky, a to paní Šárce Velké z Vrbčan a panu Adamovi Pánkovi a jeho ženě z Kutlíř, dále všem přednášejícím a starostům okolních obcí za propagaci akce, ale i všem účastníkům, protože každý přispěl k tomu, že se akce vyvedla,“ poděkoval na závěr pořadatel Poutě svobody Jiří Švejnoha za sebe a všechny účastníky.