Výjimka nastává v případě, že poplatníkovi zpracovává a podává přiznání zplnomocněný daňový poradce nebo se jedná o poplatníka, který má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je termín pro podání do 1. července.
Plná moc udělená poradci musí být místně příslušnému úřadu však doručena také nejpozději 1. dubna. 

Všechny pracoviště finančního úřadu však mají do prvního dubnového dne rozšířené úřední hodiny. V pracovních dnech jsou úředníci k dispozici lidem až do 18.00 hodin. 

Je navíc několik možností, jak daňové přiznání podat. Lze je podat přes elektronický daňový portál, kdy lze dokument odeslat s ručně podepsaným e-tiskopisem, s uznávaným elektronickým podpisem nebo pomocí ověření identity přihlášením do datové schránky.

Další možností je právě podání datovou schránkou, případně poštou. Lidé mohou samozřejmě přijít také osobně s tiskopisem. Pro placení daní platí stejný termín jako pro podání přiznání, tedy do 1. dubna, případně 1. července. Daň lze zaplatit bezhotovostním převodem, poštovní poukázkou typu A nebo v hotovosti na pokladně finančního úřadu.