Od 10. prosince si všichni mohou v přilehlém objektu kovárny ještě prohlédnout expozici, na které se představuje asi padesát betlémů ze sbírky Karla Chytky.

Většinu exponátů zastupují z papíru vystřihované prostorové stavby podobné těm, které dříve v čase Vánoc jako bonus přikládali někteří výrobci ke svým produktům. Takovými propagačními akcemi byly známé hlavně kolínská Cikorie, nebo dnes již prakticky neznámá čokoládovna Lidka z Kutné Hory.

Z výtvarníků, kteří se tvorbě papírových betlémů věnovali, jsou v Kostelci zastoupeni Josef Wénig, Marie Fischerová-Kvěchová, Jiří Škopek, Daniel Ladman, Jiří Vančura a další.

Pozornost přilákají i exponáty, které ze dřeva, keramiky, vizovického těsta, papíru, kukuřičného šustí, formou malby na skle nebo dokonce z kuchařských vařeček vyrobili žáci ze základní školy praktické z Kouřimi. „Za nejstarší vystavený Betlém můžeme označit Pražské jesličky od Josefa Wéniga, které prvně vydal v roce 1918 pražský nakladatel Štorch," prozradila autorka expozice Marta Chytková

Podle Marty Chytkové není tento betlém zajímavý jen svým stářím, ale také netradičním pojetím. „Třeba pozadí netvoří tradiční město z orientu, ale stylizované Hradčany pokryté vrstvou sněhu. Nebo se podívejte na tři krále… ," začala ihned s vysvětlováním.

„Černý vzadu nejspíše přišel od břehů Nilu, ale ten sedící na bílém koni je nepochybně Jiří z Poděbrad. A ten s dlouhými bílými vousy je nesporně bojar odněkud ze slovanského východu…" dokončila teorii o tom, kdo je na betlému vyobrazen.

Betlémy nebo také jesličky zdobily interiéry domácností ještě před příchodem stromečků, rozšířily se v nich hlavně po zákazu Josefa II. vystavovat je v kostelech. Jakoby stylizovaně přibližují biblickou událost a letitým vývojem se měnily do různých podob. Tak se v lidových jesličkách kromě biblických postav objevují též místní venkované, řemeslníci , pastýři, muzikanti. Pozoruhodnou výstavu, která jistě zpříjemní adventní dny můžete v Kostelci nad Černými lesy navštívit až do Tří králů.

Autor: Pavel Pávek