Slavnostní zahájení nové sezony a představení nového katamaránu se bude konat v sobotu 27. dubna od 15 hodin u osečského přívozu. Ten se nachází na Labi mezi Nymburkem a Kolínem.

Pouze po mostech v Kolíně a Poděbradech lze překročit Labe, kvůli tomu je převážení v Osečku oblíbené. Přívoz existoval od nepaměti hlavně jako spoj lidí za prací, nyní navazuje na frekventované turistické a cyklistické trasy středního Polabí, zejména pak na Labskou stezku.

V okolí lze navštívit zajímavé lokality nacházející se na obou březích Labe, ať se jedná přírodní biotopy mokřadů, tůní, nebo slepých ramen původního toku řeky.

U přívozu se nachází multifunkční hřiště, posezení, občerstvení, setkávání a také herní prvky dětí, dospělých i seniorů. „Každoročně je provozní doba zahájena v květnu a končí v říjnu. Jízdné je symbolické a je také možné si převoz objednat mimo standardní provozní dobu,“ dokončil Armin Delon.

Jiří Červín