Půjde jak o opravy vodovodního řadů, tak i o technologii na úpravně vody, jako například té sloužící k provzdušnění, řekla ekonomka VHS Kolín Dagmar Slánská.

V současné době se město rozhodlo s vodohospodářským sdružením na svém území opravy koordinovat. „Nejdůležitější investice korespondují s našimi opravami ulic. Snažíme se koordinovat investiční akce města se síťaři. Když se dělá rekonstrukce ulice, tak aby se najednou případně vyměnily rozvody," řekl Michal Kašpar, kolínský místostarosta.

Letos by se tak podle jeho slov výměny vodovodních rozvodů mohly dočkat ulice Chelčického, Mnichovická, Hrnčířská a také Benešova. „Tam je zatím příslib toho, že by měl být povrch kompletně zrekonstruovaný," podotkl místostarosta.

Výměna vodovodního vedení by se tak neměla odehrávat v ulicích, které město nechystá rekonstruovat, aby se opravený povrch nemusel později rozkopávat znovu. Na konci minulého roku prošla velkou opravou ulice část Benešovy ulice, kde byly často problémy s vodovodním řadem.

Vedení města již při opravě Benešovy ulice avizovalo, že problémy s haváriemi vody byly v minulosti často také v ulici Na Magistrále. Tam přitom může opravy komplikovat fakt, že pozemky vlastní více majitelů.