Automat má urychlit a usnadnit občanům vyřizování na odboru dopravy, jehož činnost je, jak se píše ve zprávě, široká - a stejně tak je široké i spektrum poplatků, které vyřizuje. Každý klient odboru obdrží kartičku s QR kódem, přičemž každý kód znamená konkrétní správní úkon s navazujícím správním poplatkem.

Nejdříve si žadatel vyzvedne pořadové číslo a po upozornění na elektronickém displeji navštíví konkrétní pracoviště, kde specifikuje své požadavky. Poté obdrží QR kód na kartě, prostřednictvím kterého poplatek zaplatí na platebním terminálu.

Pokuty se platí jinde

„Výhodou zavedení této služby je snížení obslužné manipulace s hotovostí a schopnost automatu evidovat platby on-line do ekonomického systému,“ napsali zástupci radnice na Facebooku s tím, že zkušební provoz se osvědčil a občané tak nyní mohou provádět prostřednictvím klasické pokladny jen minimum plateb. „Prostřednictvím QR kódů nelze platit pokuty za přestupky a poplatky za parkovací karty,“ píše se na stránce města.