Neodkladné řešení havarijního stavu mostu by mělo obnášet cca tři čtvrtiny objemu prací plánovaných jako kompletní rekonstrukce, na kterou dosud kvůli odvoláním není stavební povolení.

Proto dosud krajská správa a údržba silnic most udržovala ve stavu relativní bezpečnosti, tedy že pravidelnými prohlídkami monitoruje jeho stav a průběžně odstraňuje nesoudržné části, kterým hrozí pád na veřejné prostranství pod mostem, na koleje včetně obslužných kolejí kolínského nádraží a na plavební cestu.

Vozovku na mostě lze udržovat jen s ohledem na stav mostu, například není možné provádět odfrézování obrusné vrstvy, protože hrozí významné nebezpečí pádu uvolněných předmětů z mostu.