Je to obecně prospěšná společnost, která se nejen v Kolíně, ale také v Sedlčanech zaměřuje na pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením či s chronickým psychiatrickým onemocněním. Snaží se jim nabídnout nejenom sociální začlenění, ale i pracovní uplatnění – a přiblížit tak jejich život vrstevníkům z „běžné populace“.

Vůz Dacia Dokker překypující reklamami jí poslouží k rozmanitým účelům. Zaměstnanci budou auto využívat při poskytování sociálních služeb klientům – ať už půjde o převoz k lékaři, či na nákup (nebo třeba kulturní akce) – i při další ch aktivitách; hlavně k zajištění zásobování.

Organizace Mela tak získala v rámci projektu Sociální automobil svůj první vůz – do Kolína však takto přišilo již čtvrté auto. Další pak jezdí nejen v řadě středočeských měst, ale po celé republice. A jsou jich stovky. Ano; v rámci projektu inspirovaného zahraničními zkušenostmi, který funguje už dvě desetiletí, skutečně již začaly sloužit dobré věci stovky aut. Kolínská dacie, předaná novým uživatelům v pátek, je v pořadí již 704. autem, připomněl Miroslav Káninský z poděbradské reklamní agentury Kompakt, která tento projekt zaštiťuje.

Právě možnost dostat se zdarma k novému autu je podle jeho slov pro řadu sociálních zařízení pečujících o handicapované spoluobčany či seniory velmi vítaná. Bývá totiž spíše pravidlem nežli výjimkou, že jejich vozový park je letitý – a ne vždy se jedná o vozidla v dobrém technickém stavu odpovídající standardům pro přepravu nemocných. Dosáhnout na nové auto je pro řadu organizací nemožné bez sponzorského daru – ovšem taková příležitost se však rozhodně nenabízí každý den. Ani každý rok. „Proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a pomoci těm, kteří v životě nemají stejnou startovní čáru jako my,“ konstatoval Káninský. Jedním dechem zdůraznil, že sociální projekt je neziskový – a obejde se bez podpory dotací a grantů.

Koncept projektu Sociální automobil je založen na principu „reklamy na kolech“ – a také na uplatňování společenské odpovědnosti. Jde tedy o hledání firem, které jsou ochotny přispět na dobrou věc – v tomto případě na získání auta, které bude sloužit některé z institucí poskytujících sociální služby. Především jde o dobrý pocit z dobročinnosti – nechybí však ani pojízdná reklama přímo na tomto autě.

Konkrétně na financování v pátek předávané dacie se podílely tři desítky partnerů z různých oborů, připomněla Tereza Pavézková z agentury EPIC. „Od velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místa i přilehlého okolí,“ konstatovala.