V návaznosti na schválený rozpočet města na rok 2015 podala Tělovýchovná Jednota Sokol Kostelec nad Černými lesy písemnou žádost o finanční příspěvek na projekt modernizace zařízení kuželny. Peníze chtějí použít na ovládací a stavěcí techniku. Rozpočet města počítal s čerpáním na volnočasové aktivity až do výše 800 tisíc korun, z toho 300 tisíc korun předpokládá na příspěvky na investiční výdaje.
Zastupitelé dotaci schválili a současně také uzavřeli smlouvu. Pro bylo však jen dvanáct zastupitelů. Jeden se vyslovil proti a jeden zastupitel se zdržel hlasování. ⋌