„Ve dvou řádcích rozpočtu, kde je krizové opatření, bývalo standardně každý rok kolem 150 tisíc korun pro případ povodní a podobných událostí,“ předeslal starosta Kolína Michael Kašpar. Tentokrát se z toho ale čerpalo kolem milionu a půl. „Pro příští rok plánujeme zatím milion, takže výdaje na krizové řízení jsou několikanásobně vyšší než normálně,“ shrnul starosta města Kolína, které už má rozpočet na příští rok schválený.

Podobně je tomu i například v Pečkách. I tam už mají rozpočet na rok 2021 a také vyčlenili více peněz na mimořádné události. „Navýšili jsme finance na krizová opatření, stejně tak jsme navýšili i prostředky naší jednotce sboru dobrovolných hasičů, aby byla připravená pomáhat tak, jako nám celou dobu pomáhala letos,“ uvedla starostka Alena Švejnohová. „Zkrátka může přijít nějaká nečekaná situace. V této chvíli máme peníze na účtu, nezastavujeme investice, ale postupujeme rozumně,“ dodala.

Několikamilionovou rezervu si nechává na příští rok Týnec nad Labem. „Není to pouze přímo na krizové řízení, ale máme jako město slušnou rezervu, sice jsme schválili schodkový rozpočet, ale to je z důvodu investic, máme také podané žádosti o dotace, kde bude potřeba spoluúčast,“ popsal starosta Dušan Žmolil. „Takže je to prostě celkově rezerva, kdyby přišla mimořádná situace včetně výpadku daní. Současně ale také musíme vytvářet zakázky, nelze ustrnout na mrtvém bodě, je potřeba, aby se ekonomika hýbala,“ dodal Dušan Žmolil.

V Českém Brodě aktuálně naplánovali výdaje na několik let dopředu a starosta Jakub Nekolný situaci celkově nehodnotí vůbec jako dobrou. „Budeme rádi, když ufinancujeme rozjeté investice, věci, na které máme dotace a spoluúčast města,“ naznačil starosta s tím, že není situace na to vytvářet velké rezervy. Nicméně položka na krizové řízení v rozpočtu Českého Brodu na příští rok samozřejmě bude.

Rozpočet se ještě bude schvalovat, ale starosta předpokládá, že peníze vyčleněné na krizové řízení budou v obdobné výši jako letos, tedy vyšší než v letech předchozích. „Navyšovali jsme výdaje například na dezinfekční prostředky, také našim příspěvkovým organizacím jsme navýšili rozpočty, byly i nějaké stavení úpravy, instalovala se plexiskla apod.,“ upřesnil starosta.