„Maligní melanom je jeden z nejzhoubnějších nádorů. Vychází z pigmentových buněk, kromě kůže se vzácně může vyskytnout i na sliznicích a v oku. Na těle se může objevit kdekoliv, nejčastěji na plochách, které se vystavují slunečnímu záření nárazově,“ předeslala primářka oddělení Věra Plechatá.

Výskyt tohoto kožního nádoru je podle jejích stále na vzestupu. Každý rok je diagnostikováno více nových případů, nejen u dospělých pacientů, ale i v dětské populaci. Melanom představuje riziko pro každého, toto nebezpečí se zvyšuje u pacientů se světlou kůží a světlými vlasy (tzv. fototyp I a II). Nejvíce ohroženi jsou pacienti s oslabenou imunitou, lidé, u kterých se již melanom vyskytl v rodině, pacienti s velkým počtem znamének na těle.

„Varovným signálem je vznik nového většinou hnědého útvaru na kůži, dále jsou to změny stávajícího znaménka, změna velikosti, barvy, tvaru, nepravidelné okraje, svědění, mokvání nebo krvácení,“ popsala primářka.

Základní léčebnou metodou je chirurgické odstranění nádoru s odpovídajícím lemem zdravé kůže. U melanomu zvláště platí pravidlo, že včasný záchyt a chirurgické odstranění znamená lepší prognózu, většinou úplné vyléčení.

„V rámci Melanomového dne jsme vyšetřili v kolínské nemocnici celkem 75 zájemců všech věkových kategorií. Zachytili jsme 2 případy maligního melanomu, 10 případů nemelanomových kožních nádorů. Do dispenzární péče jsme převzali všechny pacienty, u kterých je vyšší riziko vzniku melanomu. Kromě dermatoskopického vyšetření jsme poskytli všem zájemcům také informace o možnosti ochrany před škodlivými účinky UV záření,“ shrnula primářka Věra Plechatá.