Jak informoval místostarosta Michal Najbrt, první změnou je umístění semaforu v křižovatce Na Louži. Stávající semafor totiž někteří řidiči nevnímali, docházelo k problémům.

„Dopravní nehodu jsme nezaznamenali, protože auta z Nového mostu nejezdila rychle, ale kolizní situace tam byly,“ uvedl místostarosta.

Druhou věcí je nově zákaz vjezdu cyklistů na Nový most. „Ukázalo se, že v rámci bezpečnosti to provoz zkrátka nedovoluje. Cyklisté blokovali dopravu a když se míjelo osobní auto a autobus, nebylo možné cyklistu bezpečně objet,“ vysvětlil místostarosta.

Třetí změnou je úprava intervalu na semaforu u Futura. Původní varianta byla, že když se jelo ze Zálabí, rozsvěcela se zelená šipka na odbočení k Futuru, které je nyní zakázané, a auta jedoucí od kruháku musela zbytečně čekat.

„Rekonstrukce Nového mostu zatím žádným fatálním způsobem nezasáhla do dopravy, nicméně uvidíme v září s nástupem dětí do škol a běžného mimoprázdninového provozu,“ shrnul Michal Najbrt.