V Pečkách akci zorganizovala Jaroslava Heroldová za podpory své rodiny a dobrovolníků, nadšenců Peček. „Bylo to spontánní rozhodnutí. Přišlo mi milé se do projektu zapojit. Zkrátka srdeční záležitost,“ popsala Jaroslava Heroldová. Ve spolupráci s městem pak skupina nadšenců vytipovala vhodné místo pro strom, a to u kostela sv. Václava. „Myšlenka Olgy Havlové dál spojuje celou republiku,“ připomněl starosta Milan Urban.

Hezky poslání akcí vystihly žákyně pečecké základní školy pod vedením učitelky Evy Zajícové, jejichž přednes doprovodil sázení pečecké lípy, pod jejímž kmenem je položen i pamětní kámen.

„Stromy jsou jako lidé, někde mají své kořeny, oblékají se podle ročního období. Potřebují mít druhého na blízku, aby se mohly dotýkat. Každý strom i člověk je něčím zvláštní a odlišný. Nerozdělují lidi podle toho, kolik si kdo zaslouží vzduchu. Stejně jako Olga Havlová nerozlišovala lidi a vždy říkala - neuznávám, když se říká, tamti jsou normální, tito jsou nenormální. Člověk má dělat to, nač stačí, co umí dobře. Byla to Olga Havlová, která se vždy zastávala práv těch, kteří na to nestačili sami. Přejeme našemu stromu, aby rostl rovně a do krásy, aby košatěl stejně jako myšlenky a skutky Olgy Havlové.“

Jak upřesnila Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, která se pečeckého sázení osobně zúčastnila, jednalo se v rámci republiky o sedmé místo, kde se vysadil strom Olgy Havlové. „V roce 1994 Olga Havlová zasadila lípu dobré vůle v Olomouci v centru pro léčbu dětí s kombinovaným postižením. Dnes je z malého kmínku velký strom. Je to pro nás symbol, jak skutky Olgy Havlové žijí, jak pevně zapustily kořeny. Těmito stromy chceme odkaz paní Olgy připomenout. Věříme, že vkládáme dobrou vůli do srdcí všech, kteří se akcí účastní,“ řekla Monika Granja.

Další strom Olgy Havlové bude košatět v Kolíně. Bude vysazen 4. dubna v rámci Otevřené ulice poblíž lávky na Zálabí. Akci by měla doprovodit i výstava fotografií Olgy Havlové, které pořídil Tomki Němec. „Bude to, věřím, hezké připomenutí nedožitých narozenin Olgy Havlové,“ řekl starosta Vít Rakušan.

Český Brod pro výsadbu stromu zvolil podzimní termín. „Ve spolupráci se skauty a sokoly chystáme vysazení stromu na 20. nebo 25. října,“ upřesnil tajemník městského úřadu Aleš Kašpar.