Kolín aktuálně dokončil velký projekt na revitalizací tůní na Pekelském potoce, jež jsou součástí regionálního biokoridoru. Už podal žádost o dotaci. „Myslím, že máme šanci uspět, jde přímo o program na revitalizaci tůní a v minulých letech nebyla alokace úplně vyčerpaná,“ říká starosta Michael Kašpar. Jedná se o čtyři tůně s pěknou kulisou skal nad nimi, přímo v blízkosti je naučná stezka Štítarským údolím.

Z tůní si lidé udělali skládku

První, co se bude muset v rámci revitalizace udělat, je odstranit následky lidské bezohlednosti. Tůně totiž lidé dlouho využívali jako příležitost, jak se zbavit odpadu. Na dně tůní je tak už desítky let prostě skládka. „Odpad se odstraní, tůně by se měly odbahnit, dojde k utěsnění dna, aby fungovaly opravdu jako tůně, a vybuduje se vtok,“ popisuje starosta.

Město má také plán, že tůně propojí s nedalekým rybníkem. „Cílem úprav je samozřejmě podpora retenční kapacity vody. Mělo by dojít také k ošetření dřevin, vysadí se další, přibudou i byliny a také čtyři ptačí a jedna netopýří budka,“ upřesnil starosta s tím, že město plánuje i přemostění tůní dřevěnou lávkou.

Akci přecházel podrobný geologický i dendrologický průzkum. „Místo bude jistě hezčí, dojde k akumulaci vod, podpoří se biodiverzita. Náklady na akci jsou zhruba 2,1 milionu, teoreticky by dotace mohla být sto procent,“ dodal Michael Kašpar. Snad do zimy by město mohlo mít rozhodnutí o dotaci a na jaře s úpravami začít.

O revitalizaci někdejšího rybníku Hvězda usilují v Cerhenicích. Po konzultacích se Státním fondem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny se městys rozhodl, že projekt nepojme jako rybník, ale jako přírodní tůň. Na akci už získal vodoprávní povolení. Proběhl biologický průzkum, který lokalitu popsal jako domov řady živočichů. „Jde o pět druhů zvláště chráněných živočichů. Jsou jimi krahujec obecný, moták pochop, slavík obecný, ťuhýk obecný a vlašťovka obecná,“ upřesnil starosta Marek Semerád.

V Tuklatech právě v těchto dnech očekávají povolení na vytvoření nových tůní ve spádových Tlustovousech. „Aktuálně je vyhlášena výzva na ochranu a péči o přírodu a krajinu, vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, do které by se projekt hodil,“ informovala starostka Monika Petrisková. Výstavba tůní by obnášela z velké části „jen“ terénní úpravy. Už vloni na podzim zastupitelstvo schválilo investici obce do tohoto záměru Mysliveckého spolku Tuklaty ve výši čtvrt milionu plus daň.