Ředitelka charity poté na pódium pozvala nejdříve starostu města Michaela Kašpara, který shromážděné přivítal a popřál krásný nový rok a poté faráře Jána Halamu, jenž požehnal dvěma skupinám tří králů i jejich křídám, které hned mladíci vyzkoušeli na dveřích do kolínské radnice, kde přepsali datum na to aktuální.

O následující kulturní program se postarala hudební a pěvecká dětská skupina Čepevidy Band vedená známým muzikantem Petrem Nobilisem.