Hlavní silnice vede centrem Zásmuk, tedy skrz náměstí a problémy s řidiči se tu tak kupí ještě více než v ostatních obcích, kudy nákladní automobily většinou pouze projíždějí.
Prvním problémem je podle starosty Jiřího Pechara tonáž mostku v již zmiňovaných Doubravčanech.
„Most je stavěný na průjezd automobilů do 7 tun, jediné vozidlo 18 tun," vysvětlil starosta a potvrdil tak slova Josefa Krupičky, starosty Ždánic.
To však prý řidiče těžkých nákladních aut příliš netrápí. Navíc prý v Doubravčanech vzniká zvlnění vozovky a to v důsledku přibržďování z kopce a samozřejmě také váhy automobilů.
„Zrovna nedávno mne na to upozorňovala jedna místní obyvatelka," uvedl Pechar. Mimo toho se v důsledku váhy automobilů podle něj ničí také kanály.

Výstražné cedule záhadně mizí

„Na křižovatce U Jánu ve Ždánicích a u Červeného Hrádku umístili pracovnící z Ředitelství silnic a dálnic výstražné cedule," prozradil Jiří Pechar. V zápětí však dodává, že již několikrát tyto cedule z míst zmizely. Spekuluje, že je odtud odstraňují sami řidiči.
„Samozřejmě spolupracujeme s kouřimskými policisty, ti však nemohou nic dělat, pokud cedule zmizí," dodal Pechar. Policistům pak zbývá pouze kontrola rychlosti, nemohou řidiče trestat za průjezd, pokud dopravní značení zrovna někdo odcizí.

K situaci přispěli uzavírky

Podle slov Jiřího Pechara k neúnosné situaci přispěla jak uzavírka Kolína, tak uzavírka silnice na Kostelec nad Černými Lesy. Není to však prý tak, že po otevření těchto komunikací by se situace nějak zvlášť zlepšila.
Jiří Pechar dále tvrdí, že se nákladní automobily vyhýbají dálničním poplatkům, tedy mýtným branám a jezdí tudy například na Pardubice. Jeho úsudek tak koresponduje se slovy Jaroslava Vedrala, starosty Olešky. Jeho úsudek je totiž obdobný. Vedral se také domnívá, že kamiony tím, že projíždí touto silnicí, chtějí ušetřit na mýtném.
Oba muži se také shodují na tom, že jediným možným řešením by bylo zpoplatnit silnice první třídy. S tímto názorem se ztotožňuje také starosta Ždánic Josef Krupička.

Bojují, ale marně

S problémem se v Zásmukách stejně tak jako v ostatních obcích snaží bojovat. Zásmuky mají na vozovce nainstalované například takzvané optické psychologické brzdy, ale ani ty prý automobily příliš nerespektují.
„Ačkoli je na náměstí a zároveň u autobusové zastávky zóna zákazu stání pro nákladní automobily, stávají tu dál," postěžoval si starosta Zásmuk.
Dodal, že je to nebezpečné zejména z toho důvodu, že se v těchto místech pohybují děti. Nejen, že sem přijíždějí autobusy z jiných vesnic. Základní škola totiž sídlí v dolní části náměstí a děti se tu tak pohybují opravdu často.
Při pohledu s okna na náměstí bez kamionu jen konstatoval, že to je opravdu výjimečná situace. A opravdu. Pouze o chvíli později tam již dvě nákladní auta stála.