„Jestliže vše půjde podle plánů, měly by práce skončit v srpnu letošního roku a nová školní jídelna bude sloužit svému účelu už ve školním roce 2020/2021,“ informoval starosta Jakub Nekolný.

Stěhování pak bude čekat nemocniční kuchyni, která by se měla přesunout do prostor, kde dříve sídlila lékárna Pilulka.

Město již má zpracovanou projektovou dokumentaci, získalo všechna potřebná vyjádření a aktuálně požádalo o stavební povolení. „Předpokládáme, že i na tomto místě se v dohledné době začne budovat, neboť je na tom závislé uvolnění stávající nemocniční kuchyně pro pokračování prací na školní kuchyni,“ uvedl starosta.