Které to jsou? A kterým se naopak tolik nedaří? O tom jsme si s Janem Máslíkem popovídali v našem rozhovoru.

Kolínská automobilka TPCA se chystá propouštět, mluví se o stovkách lidí. Co to podle vás udělá s nezaměstnaností na Kolínsku? Stoupne, nebo se bývalí zaměstnanci přestěhují za prací jinam?

V tomto okamžiku nelze na danou otázku dát zaručenou odpověď. Vše závisí na několika faktorech, z nichž některé lze jen odhadovat.

Můžete to nějak přiblížit?

Předně se jedná o záměr, resp. možnosti agentur umístit své zaměstnance k jinému uživateli. Na toto téma i téma spolupráce úřadu práce s agenturami při zajišťování personálních kapacit pro zájemce z řad průmyslu a obchodu budou probíhat jednání v tomto týdnu. Dalším aspektem jsou zájmy jednotlivých zaměstnanců.

Jak to myslíte?

Někteří z nich již svou situaci řeší v předstihu, většina jich však vyčkává. Z hlediska možnosti odstěhování se za prací jinam jsem skeptický a to minimálně ze dvou důvodů. Mobilita našich občanů je dlouhodobě v porovnání s jinými státy vykazována jako ta nižší a dle nám dostupných dat je 80 procent agenturních zaměstnanců působících v průmyslové zóně z regionu Kolínska. Vzhledem k zveřejněnému dni snížení rychlosti výroby a s tím souvisejícímu poklesu personálního stavu očekáváme zvýšený zájem v měsíci březnu, na který je náš úřad připraven. Již v předstihu proběhnou schůzky se zaměstnanci přímo v závodě, kde jim budou poskytnuty informace o nástrojích a službách úřadu, které lze využít pro brzké uplatnění se na trhu práce.

Jak pomáhá kolínský úřad práce?

Aktuálně vedeme řadu jednání, oslovujeme případné zájemce o kvalifikované dělníky z jiných regionů a nabízíme jim možnost realizace náboru přímo na našem pracovišti.

SLOUPEK JAKUBA ŠŤÁSTKY: Chystá se další rozbíjení strojů?

Jakmile je řeč o automatizaci ve výrobě a pokles poptávky po určitém druhu zaměstnanců, celkem logicky se mi vybaví povstání dělníků proti strojům, které jim „braly" práci.

Stroje ale lidi nezastávají už pouze u té manuální práce. Není tak neobvyklé, že na burzách obchodují roboti, kteří jsou schopni reagovat na aktuální výkyvy trhu mnohem rychleji než jakýkoliv člověk.

Jestli sledujete aspoň trochu novinky, co se týká robotiky, tak zřejmě víte, že se už experimentuje s auty, která se sama řídí.

Pokud máte rádi sci-fi, pak jste v různých filmech viděli přístroje, které dokážou samy diagnostikovat a operovat lidi.

Člověka to až nechává uvažovat, jestli vůbec lidští pracovníci na něco budou v horizontu stovky let potřeba.

Nad stroji ale máme jednu taktickou výhodu: známe film Terminátor, takže teoreticky víme, jak si s nimi poradit, pokud by se rozhodli udělat povstání!  

Jak si na tom stojí Kolínsko s nezaměstnaností aktuálně v porovnání s republikovým průměrem?

Kolínsko je od nástupu krize v roce 2008 dlouhodobě cca 0,5 procenta až 1 procento nad celorepublikovým průměrem. Z hlediska sezónnosti kopíruje vývoj v rámci celé České republiky.

Proč je podle vás na Kolínsku taková nezaměstnanost, jaká je?

Oživení hospodářství je pozvolné, stavební výroba v našem regionu stagnuje, v oblasti vzdělání lze zaznamenat rostoucí nesoulad mezi potřebami firem a dovednostmi uchazečů. Řada studijních oborů nebyla několik let pro nezájem studentů otevřena a nyní s odchodem do starobního důchodu zkušených zaměstnanců mají firmy problém místa přeobsadit.

Kolik žadatelů o práci připadá na jedno volné místo?

K 31. 12. 2014 to bylo cca 7,6 uchazeče na jedno místo.

Hovoří se o vzestupu české ekonomiky. Pozorujete to na úbytku nezaměstnaných?

V uplynulém roce jsme zaznamenali hned dva pomyslné rekordy. V lednu 2014 bylo v evidenci našeho pracoviště 6614 uchazečů, absolutně nejvíc od roku 1989. V daném roce jsme však dokázali zprostředkovat nebo nalézt práci pro více než 1500 osob, což je opět z hlediska statistik rekordní výsledek, který by pochopitelně nebyl dosažen, pokud by ekonomika nevykazovala známky oživení.

Která odvětví jsou na tom aktuálně nejhůře, která naopak nejlépe?

Hlad je po technických pracovnících, obráběčích kovů, programátorech, obchodních zástupcích s dobrou jazykovou vybaveností. Nízká nabídka je po nekvalifikovaných pracovnících, jednoduché kompletační práci apod. vinou postupující automatizace řady výrob a snižování nákladovosti.

Dokáže označit odvětví, kde je po zaměstnancích hlad neustále?

Technické obory napříč všemi odvětvími a aktuálně autodoprava.

Jak na tom podle vás bude nezaměstnanost v dalších měsících?

Naše ekonomika je velmi otevřená. Vše tedy závisí na kondici našich největších obchodních partnerů, zejména Německa. Svou roli sehraje pochopitelně případný šok, způsobený ať již cenou ropy či jiných základních komodit, nebo např. vystoupením Řecka z eurozóny.
V neposlední řadě bude záležet na politice vlády, především v daňové oblasti a investiční činnosti.