Rekonstrukce chodníků od cukrárny na Pražské ulici přes část náměstí u školy do ulice Kutnohorské měla podle původního plánu začít o prázdninách, aby se alespoň část chodníků okolo školy stihla opravit ještě před začátkem školního roku a opravy nekomplikovaly příchod žáků k budově školy.

Vše je však jinak. „Do výběrového řízení se přihlásila jen jedna firma. Má dobré reference, ale začít mohou až v září,“ vysvětlil starosta města Jiří Kahoun důvod posunu začátku stavby.

Podle jeho slov opravy začnou až v polovině září. „S firmou budeme ještě jednat, v které části začít,“ dodal starosta, že v tuto chvíli není jasné, kde se s projektem začne a kdy omezí příchod žáků do školy. Celý projekt totiž má být hotový až v říjnu následujícího kalendářního roku.

Rekonstrukce se týká části Kutnohorské ulice až k vjezdu do areálu sanatoria a části Svatbínské ulice ke hřbitovu. V historickém jádru města budou na základě stanoviska památkářů povrchy z žulových kostek skládaných do vzoru, v další části pak bude položená zámková dlažba.

Rekonstrukce pochopitelně zkomplikuje nejen příchod žáků do budovy školy, či příchod čtenářů do knihovny nedaleko ale také například přístup k některým z obchodů. „Jestli rozkopou chodníky před obchodem, tak nás to pochopitelně omezí,“ přiznala prodavačka z obchodu s potravinami, která přiznala, že o rekonstrukci prozatím nic nevědí.

Zvýšení bezpečnosti chodců
Realizace do 10/2018
Náklady: 8 782 600 Kč

* Dojde k rekonstrukci povrchů chodníků
* Nainstalují navigační prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
* zřídí nová místa pro přecházení 
* upraví stávající přechody na bezbariérové
* zajistí vodící linie přirozené (budova, obrubník) nepřerušené ve vzdálenosti větší než 8 metrů
* při větší vzdálenosti doplní umělou vodící linii
* nainstalují signální pásy z betonové dlažby
* nebezpečná místa označí varovným pásem