První z programů nese název Příběh héroa. Jeho cílem je seznámit děti a mládež se sochařstvím starého Řecka a obecně i jeho společností, a to prostřednictvím příběhu Hérakla a pohybových aktivit. Žáci a studenti se zároveň pokusí definovat svůj osobní vzor a během krátké aktivity ho samostatně osobitě ztvárnit. Součástí programu je samozřejmě návštěva zmíněné výstavy, která je v budově Dvořákova muzea pravěku k vidění až do konce března 2021.

Děti a studenti se dozví, z jakého materiálu, kde a komu se sochy stavěly, seznámí se se základními pojmy jako skulptura či plastika. Na závěr budou v diskuzi konfrontovat minulost se současností a zamyslí se nad jejich rozdíly. Před absolvováním programu je vhodné, aby měli přečtené Staré řecké báje a pověsti.

To platí i pro druhý program, který nese název Červenočerný svět – výpravné umění. V něm se účastníci naučí více rozumět příběhům, které vypráví červené a černé postavy nestvůr, hrdinů a bohů na stěnách keramických nádob a střepů. Seznámí se s různými druhy nádob, k čemu se používaly, poznají základní styly řecké keramiky – geometrický, černofigurový, červenofigurový.

Programem se prolíná báje o Heraklovi, zejména dvanáct úkolů krále Eurysthea, na základě její znalosti si účastníci přiblíží různé typy zobrazovaných scén a naučí se „číst“ obrazové sdělení vázového malířství. Zajímavá je i druhá, praktická část programu, ve které během experimentu s teplocitným materiálem žáci sami vytvoří příběh Hérakla a díky předchozímu seznámení s bájí ho budou moci i sami interpretovat.

Programy jsou určené pro předem objednané skupiny, návštěvu muzea je třeba objednat alespoň tři dny dopředu. Kapacita jedné návštěvy je 30 žáků, každý z programů trvá zhruba půl druhé hodiny.