K poslednímu červenci pak obec žádala o odstranění škod ministerstvo dopravy. Celkové škody na komunikacích odhadlo vedení obce na necelých šest tisíc korun. Spoluúčast obce by mělo být 15% z této částky.
Jedná se zejména o silnici V Kloučkách včetně cest do svahů, Na Hradce a Ve Spáleném, dále v Hradci, Na Propasti a V Podhrádí. Na těchto komunikacích se nyní nepracuje na opravách, jelikož obec čeká na finance. Drobné opravy mimo tyto lokality provádí obec vlastními zaměstnanci a studenou balenou směsí.