Zastupitelé proto zmocnili radu města ke schválení provedení rozpočtového opatření. To spočívalo v přesunu financí z kolonky oprav do kolonky s názvem budovy, haly a stavby. Částka, která by měla být přesunutá kvůli výstavbě dosahuje 480 tisíc korun.