Výsledkem změněného dopravního režimu v centru města by však měla být klidnější dopravní situace s menším počtem kolizních okamžiků a snad většině řidičů nakonec více vyhovující.

Po několika letech se opět zobousměrní starý most. Základní změna a od ní odvíjící se další, aby se z centra nestala tranzitní trasa. Ze Zálabí bude možné z mostu odbočit do Starokolínské ulice (kdo bude mířit k nádraží a Futuru). Pokud tak řidič neučiní, bude muset pokračovat až na křižovatku u úřadu práce, neodbočí se do ulice Na Pobřeží. „Tato křižovatka není natolik bezpečná, aby zde bylo umožněno odbočování doleva,“ zdůvodnil místostarosta Tomáš Růžička. Těsně za mostem směrem od Zálabí neodbočíte po novu ani doleva, ani doprava do Rubešovy ulice směrem na náměstí.

U úřadu práce zákaz doleva

U úřadu práce bude možné pokračovat rovně do Politických vězňů nebo odbočit doprava do Kutnohorské. Doleva k divadlu bude zákaz odbočení. „Není důvod, aby tam vozidla odbočovala, když mohou využít nový most. A není také záhodno, aby se Masarykův most stal vysloveně tranzitní pro směr na Kutnou Horu nebo tu část Kolína, pro niž slouží nový most,“ pokračoval místostarosta Růžička.

Po odbočení do Kutnohorské se řidiči na náměstí nedostanou kolem Stoleté, ale jako dosud dolů Rubešovou ulicí. Samozřejmě kromě cyklistů, ti mohou jet rovně.

Z druhé strany od náměstí bude tato část Kutnohorské ulice průjezdná a bude sloužit jako druhý výjezd z náměstí, a to Rubešovou ulicí k mostu, ovšem s možností odbočení jen do Mostní ulice. Zátarásky na rohu u budovy bývalého okresního úřadu tedy zmizí. „Výjezd Kouřimskou ulicí zůstane zachován, výjezd Kutnohorskou bude spíše záložní, ale normálně funkční,“ říká místostarosta.

Nová jednosměrka v Pražské ulici

Jak jsme již informovali, v souvislosti se zobousměrněním starého mostu nastanou změny i v Pražské ulici. Ta bude naopak jednosměrná, opět s výjimkou cyklistů.

„Pro ty ne nic nemění, naopak se pro ně Pražská ulice stává bezpečnější,“ říká místostarosta Růžička a připomíná událost mezi řidiči, kteří si v Pražské ulici nedali přednost, navzájem se zablokovali, vystoupili a situaci řešili ruční výměnou názorů.

„Snažíme se tím také řešit šílený stav před Hankovcem, kde je zákaz zastavení a stejně se tam neustále stálo a dohadovalo,“ připomíná starosta.
Podle místostarosty Růžičky budou mít motoristé nadále možnost v Pražské ulici zastavit a nakoupit si. “Zóna bude posunutá, jen asi dojde k omezení, aby tam neparkovali celý den,“ dodal.

Rada vyslyšela doporučení komise

„Je nám jasné, že na řešení dopravní situace v podstatě neexistuje dobré řešení. Každé se někomu nebude líbit. Pokud by to byla vysloveně nevyhovující situace, můžeme udělat jiné řešení. Nicméně myslím si, že toto je promyšlené a navíc doporučené dopravní komisí. Často se radě vytýkalo, že nebere ohled na to, co doporučují komise. Toto řešení je doporučením komise, a to poměrem hlasů 9:1, čili takřka jednoznačně,“ připomněl starosta s tím, že hned první dny nebude městská policie vybírat pokuty. „Bude tu zvýšený dohled, ale minimálně v prvních dnech tak, že strážníci budou řidiče upozorňovat a instruovat,“ zakončil starosta.