Na místě jsou však stále jen značky zákaz vjezdu, objízdná trasa není nikde značená. Veškerá doprava je neustále neoficiálně vedena ulicemi, jejichž obyvatelé byli zasažení červnovou povodní. Jak je to možné, když lidé dle rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně soudí, že již koncem října bude most opravený a zprovozněný? V jaké fázi se opravy, případně přípravy na ně nachází?

Značky jsou objednané

„Uzavírka bude platit v nejbližší době, značky jsou objednané," tvrdí Libuše Hrušovská, která je v rozhodnutí vedená jako odpovědná osoba za Silnice Čáslav. Víc však prý neví. Její jméno je sice uvedené v dokumentaci, ale podle jejích slov tento projekt nemá na starosti.

Trochu bližší informace nám poskytl její kolega Luboš Nykodem. Ani on však nemá k opravě mostu v Radimi mnoho informací. „Značky by měly být hotové do konce týdne," říká. Víc však neví. Ani on prý není tou osobou, která by měla opravu radimského mostu na starosti.

Začne se pracovat?

Začne se tedy ihned po instalaci značek pracovat? Dočkají se Radimští v blízké době opraveného mostu? Určitě ne, vyplývá ze slov Petra Holana, vedoucího kutnohorské oblasti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Podle jeho slov v nedávné se v nedávné době uskutečnilo výběrové řízení na firmu, která zpracuje dokumentaci k tomuto projektu. „Firma, která projektovou dokumentaci zpracuje byla vybraná minulý týden," prozrazuje Holan.

V současné době se tak začíná pracovat na dokumentaci, je tedy nereálné, že by v nejbližších dnech začala také samotná realizace projektu. Holan říká, že vše je komplikované proto, že po povodních musí dojít k mimořádným mostním prohlídkám. Vše tak nasvědčuje právě tomu, že oprava se nestihne.

Uzavírka je přitom povolená jen do konce října a v rozhodnutí je navíc podtrženo, že termín musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně dlouhou dobu. Tento termín je však reálný maximálně pro dokončení projektové dokumentace.

„Myslím si, že není technologicky možné, aby se to stihlo do konce října," přiznává Holan. „Určitě se to neudělá za čtrnáct dní," dodává Holan s odvoláním na to, že po povodních je nutné na Kolínsku přestavět desítka mostů a dalších mnoha se týkají drobnější opravy. To je podle něj jeden z důvodů, proč se daný termín nestíhá.

Radimští přitom pořád doufají, že most bude zprovozněný co nejdříve. V obci se o tomto problému hovoří poměrně často. Lidé už chtějí vrátit svůj život do původních kolejí.

Co tedy říká starosta obce Martin Sýkora na to, že pracovat se ještě nezačalo a termín rozhodně nebude dodržený? „Vadí mi to. Neskutečně mi to vadí, hlavně kvůli těm lidem, co tam bydlí," říká rozhořčeně.

V ulicích, kudy jezdí po povodních mnoho aut, které se chtějí dostat z jedné strany Radimi na druhou, totiž bydlí právě lidé, které povodeň postihla.

Kromě starostí s vysoušením domů a dalších zařizování tak obyvatele těchto ulic trápí také velmi zvýšený provoz.

Slíbili co nejkratší termín

Podle Sýkory po povodních zazněl příslib co nejkratšího termínu opravy a přitom se zatím nic neděje. Sýkora se snaží od kompetentních osob získat nějaké informace, to však jde jen těžko. „Po třech měsících není ani pořádné značení," dodává Sýkora, který rozhodně není s vývojem událostí spokojený.

Most navíc brzdí další práce. Prozatím totiž není opravená ani lávka vedle mostu, která běžně slouží pro pěší. Stejně tak se nezačalo s opravou chodníků jak v blízkosti mostu, tak v ulicích, kudy je nyní neoficiálně odkloněna doprava.

„Doufáme, že lávku opraví firma, která bude opravovat most. Pokud ne, musí ji obec opravit na vlastní náklady v co nejbližší době po otevření mostu," konstatuje Sýkora. Chodníky prý zatím obec nechce opravovat z prostého důvodu. Velký provoz v ulicích a zaparkovaná auta na chodnících, by je opět poničila.

Vedení obce chce chodníky opravit, až bude doprava převedena zpět na most. Kdy se však lidé dočkají, v současné době nikdo neví.

Kudy povede oficiální objížďka?

V Radimi na kruhovém objezdu jeďte po silnici II/329 směrem Plaňany, ihned za obcí Radim na křižovatce se silnicí III/3291 zahněte vpravo po silnici III/3291 do Vrbčan. Jeďte přes obec Vrbčany po silnici III/3344 na křižovatku se silnicí III/3343, tady opět vpravo a po této silnici a silnici III/3292 zpět do Chotutic. Objízdná trasa platí obousměrně a její délka je asi sedm kilometrů.

Změna v jízdních řádech autobusů

Linková autobusová doprava linka číslo 230055 bude ukončena v obci Radim. Zastávky

„Chotutice, Průběžná" a „Chotutice" budou po dobu uzavírky zrušené bez náhrady.