Práce již vlastně začaly rekonstrukcí sítí v přilehlé Rorejcově ulici, nyní již se přikročí k vlastní ploše nádraží. Stavební firma už má nakoupený materiál, už si koordinovala práce s Vodosem, který nyní pracuje v Rorejcově ulici. Plný rozjezd prací na autobusovém nádraží by měl nastat už první květnový týden, a to ze strany od Futura. Postup prací na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Rorejcově ulici a zahájení modernizace autobusového nádraží si samozřejmě vyžádají uzavírky.

Od pondělí 1. května bude zcela uzavřená křižovatky ulic Rorejcova, Dukelských hrdinů a Pod Hroby. Vjezd do prostoru před nádražím bude možný od velkého kruhového objezdu ulicí Dukelských hrdinů jednosměrně přes stávající autobusové nádraží. Výjezd bude jednosměrně veden přes záliv taxi do Rorejcovy ulice směrem k Futuru. Toto omezení by mělo trvat přibližně týden.

Rorejcova ulice ale poté zůstane po otevření křižovatky nadále úplně uzavřená, jelikož plynule naváže právě zmíněná rekonstrukce autobusového nádraží.