„V současné době se jedná zejména o ošetřování stromů, ořez či zmlazování keřů, dokončuje se kácení stromů, připravují se záhony pro výsadbu letniček a výsevy květinových směsí, pečuje se o záhony cibulovin a další,“ uvedl Radek Smutný, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín.

V uplynulém období vegetačního klidu bylo na povolení vykáceno 68 stromů, z nichž bylo 57 zcela suchých nebo silně proschlých. Dále bylo vykáceno 40 suchých či prosychajících menších stromů, na které nebylo třeba povolení ke kácení.

Obyvatelé mohou nalézt stromy označené zeleným křížem, které budou pokáceny. Značení si na základě zadání odboru životního prostředí převážně provádějí sami pracovníci AVE Kolín vlastními spreji i symboly, mezi které patří i zelené kříže. „V nejbližší době se chystá výsadba 24 nových stromů a více než 400 keřů jako kompenzace za stromy vykácené vloni na podzim. Jedná se například o výsadby v ulici Jateční, ve dvoře ulice Tylova, v ulici Veltrubská, lokalitě Spálenka či v ulici Hřbitovní v Sendražicích. Dalších 42 stromů plánujeme vysadit na podzim,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí.

Náklady na zmíněné akce ještě vyčísleny nebyly, neboť práce stále probíhají.

Jiří Červín